Post-Truth Science Reporting en de 9/11-samenzwering

Een bizar misleidend bericht doet de ronde als zou een ‘highly respected’ natuurkundig vakblad besluiten dat de WTC-torens gecontroleerd zouden zijn opgeblazen, en dus niet ingestort als gevolg van de vliegtuiginslagen.

wtc-torens-branden-robert
Wat zegt de fysica hierover? Foto Robert

“15 Years Later, Physics Journal Concludes: All 3 WTC Towers Collapsed Due to Controlled Demolition”. Dat titelt de website The Mind Unleashed (akkoord, niet het belangrijkste medium, maar met naar eigen zeggen toch meer dan zeven miljoen fans op Facebook, dus ook niet helemaal marginaal).

De drie torens (de twee bekende plus een kleinere ernaast die ook is ingestort) zouden dus niet zijn ingestort door de zware branden die volgden op de vliegtuiginslagen, maar ze zouden gecontroleerd zijn opgeblazen. De implicatie die gesuggereerd wordt is duidelijk: 9/11 was een ‘inside job’, het werk van Amerikaanse geheime diensten of vergelijkbare duistere machten.

The Mind Unleashed doet verder in het bericht erg zijn best om te beklemtonen hoe respectabel het allemaal is. Het gaat om een ‘Renowned Physics Journal’ dat dit allemaal besluit, meer bepaald ‘a highly respected European Physics Magazine’. Verder gaat het over ‘highly respected academics’ die de zaak onderzocht hebben.

Aiaiai. De misleidingsmeter gaat hoog in het rood. Het doet denken aan de ‘post-truth politics’ waardoor we tegenwoordig geteisterd worden – een term die vooral gebruikt wordt in de context van Donald “Obama is de oprichter van IS” Trump en zijn aanhangers, die zorgeloos de meest flagrante leugens verspreiden (van het verzinsel dat Barack Obama niet in de VS zou zijn geboren – pas heel onlangs is Trump zelf daarin bijgedraaid – tot beweren dat de hele klimaatverandering een hoax is, of zelfs een door de Chinezen opgezette samenzwering).

Zo gevaarlijk als Trumps fantasie-universum is de misleiding van The Mind Unleashed over 9/11 en de fysica natuurlijk niet, maar in zijn eigen kleine zielige hoekje is hier iemand op een even perfide manier aan de slag.

De traditionale media krijgen in de context van post-truth politics wel eens het verwijt dat ze hun werk niet goed doen, omdat ze politici als Trump onvoldoende met hun leugens confronteren, en omdat ze hun publiek onvoldoende waarschuwen dat wat er verteld wordt niet waar is. De media beperken zich te veel, zo gaat de kritiek, tot melden wie er precies wat gezegd heeft, zonder erbij te zeggen welke uitspraken onzin zijn.

Wel, het is misschien een beetje ironisch, maar zelfs dát, correct melden wie wat gezegd heeft, krijgen ‘media’ als The Mind Unleashed niet voor elkaar. En natuurlijk ontelbare andere websites (en tv-stations, enz.) die zich als nieuwsmedia voordoen maar eigenlijk gewoon aan activisme doen (voor alle zijden van het politieke spectrum, en ook met bijzonder enthousiasme voor elke mogelijke samenzweringstheorie).

Het is namelijk niet waar, dat een ‘hogelijk gerespecteerd’ natuurkundig vakblad ‘besluit dat’ de torens opgeblazen werden. In het blad in kwestie (het gaat over Europhysics News) is weliswaar een artikel verschenen waarin de ‘gecontroleerde vernielingsthese’ verdedigd wordt, maar de redactie van het blad heeft de nogal ongebruikelijke stap gezet om zich uitdrukkelijk enigszins van het artikel te distantiëren.

Er staat een kadertje bij het artikel waarin de redactie waarschuwt dat het een ander soort artikel is dan de normale wetenschappelijke artikels en dat het speculatief van aard is, en dat wat er beweerd wordt de verantwoordelijkheid van de auteurs is.

Over die auteurs valt overigens ook nog wel wat meer te vertellen dan The Mind Unleashed doet. Zoals over Steven Jones, die alleen wordt omschreven als ‘former full professor of physics at Brigham Young University’. Het was misschien interessant geweest erbij te zeggen dat ‘former’ ernaar verwijst dat Jones ontslag heeft genomen (of heeft moeten nemen) temidden van een zware rel rond zijn controversiële standpunten over 9/11. Op zijn minst zou het eerlijk zijn om Jones als een ietwat controversieel fysicus te omschrijven.

En dan het tijdschrift Europhysics News (of europhysicsnews zoals het zijn eigen naam spelt), dat “highly respected European physics magazine”. Misschien krijg je hier de indruk dat het gaat om een van die gerespecteerde vakbladen zoals Physical Review Letters, waarin fysici hun wetenschappelijke werk publiceren. Europhysics News is daar echter niet mee te vergelijken.

Het is meer een soort ledenmagazine van de European Physical Society, waarin bijvoorbeeld bladzijdenlange artikels verschijnen over een bijeenkomst van voormalige voorzitters van die European Physical Society, en wat voor ‘great pleasure and honor’ het was om die te mogen verwelkomen. Daarnaast verschijnen er ook enkele wetenschappelijke artikels in het blad, maar erg hoge ogen worden daar meestal niet mee gegooid (het blad heeft als wetenschappelijk vakblad een lage ‘impactfactor’ van slechts 0,28, wat betekent dat de meeste artikels die erin verschijnen door helemaal niemand worden geciteerd).

Een accuratere weergave van de feiten zou dus zijn: ‘weinig belangrijk blad publiceert artikel van bekende 9/11-samenzweringsverkondiger, maar distantieert er zich tegelijk van en waarschuwt dat het om speculatie gaat’,

Eerlijk gezegd, van iemand die zich sterk maakt de leugens van anderen te ontmaskeren, verwacht ik dat hij eerst en vooral zijn eigen feiten correct op een rij zet. Te beginnen met de gemakkelijk controleerbare basisfeiten over wie precies wat gezegd heeft.

Aan de natuurkundige inhoud moeten we dan nog beginnen, maar als je het mij vraagt, zoek je de informatie daarover beter elders; ik ben niet geneigd een website die er dit soort methodes op na houdt, inhoudelijk zelfs maar voor een millimeter ernstig te nemen. Evenmin als ik een website die verkondigt dat de evolutietheorie controversieel is onder biologen ernstig neem over biologie, en evenmin als ik een website die beweert dat het bestaan van klimaatopwarming controversieel is onder klimatologen, ernstig neem over het klimaat.

 

Bronnen:

Artikel in The Mind Unleashed

Artikel in Europhysics News

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *