Worden computers tegen 2061 slimmer dan wij?

Wanneer worden computers slimmer dan mensen? Een enquête vroeg het aan experts in artificiële intelligentie. Gemiddelde prognose: over zowat 44 jaar.

Het onderzoek naar kunstmatige of artificiële intelligentie (AI) gaat razendsnel vooruit. Denk maar aan de zelfrijdende auto of aan de computer die nu ook de allerbeste menselijke spelers verslaat in het oude denkspel go. Rapporten waarschuwen dat de komende jaren steeds meer jobs bedreigd zullen worden door computers en robots. En sommigen zien de toekomst nog somberder in, zoals Stephen Hawking, die al waarschuwde voor het moment dat computers slimmer zullen worden dan wij, en dan misschien de macht overnemen: ‘Succes bij het creëren van AI zou de grootste gebeurtenis in de geschiedenis van de mens zijn. Helaas zou het ook weleens de laatste kunnen zijn.’

Maar Stephen Hawking, hoe slim hij dan ook mag zijn, is natuurkundige, geen expert in kunstmatige intelligentie. Wat denken echte specialisten erover, de mensen die daadwerkelijk bezig zijn met proberen slimme computers te bouwen? Dat vroegen onderzoekers van de universiteiten van Oxford en Yale zich af.

In een enquête bij honderden actieve AI-experts vroegen ze wanneer die experts verwachtten dat computers een reeks mijlpalen zouden bereiken: binnen hoeveel jaar zouden volgens hen computers of robots mensen inhalen voor een reeks specifieke taken en voor intelligentie in het algemeen. De jaartallen in de ‘voorspellingen’ zijn telkens gemiddelden van al de antwoorden in de enquête. Over tien jaar zouden computers bijvoorbeeld betere vrachtwagenchauffeurs worden dan mensen en over 36 jaar betere chirurgen (zie de andere voorbeelden in het lijstje aan het einde van dit artikel).

Het criterium om deel te nemen aan de enquête was dat de deelnemers in 2015 een bijdrage geleverd moesten hebben aan een wetenschappelijke conferentie rond kunstmatige intelligentie. Van de 1634 uitgenodigde experts, namen er 352 deel aan de enquête.

De resultaten van de enquête zijn natuurlijk niet meer dan een subjectief oordeel – ook experts kunnen zich vergissen. Het domein van artificiële intelligentie heeft trouwens een geschiedenis van verkeerde inschattingen en overdreven optimistische toekomstprognoses.

De antwoorden van de deelnemende experts liepen op elke vraag trouwens sterk uit elkaar (voor de vraag wanneer computers met vijftig procent kans in het algemeen slimmer zouden worden dan mensen liepen ze uit elkaar van ‘over enkele jaren’ tot ‘nooit’). Het viel de onderzoekers ook op dat Aziatische experts de mijlpalen gemiddeld veel spoediger verwachtten dan Amerikanen. Aziaten zien computers al over dertig jaar de mens voorbijsteken, Chinezen zelfs al over 28 jaar, Amerikanen pas over 76 jaar.

Nog opvallend was dat de AI-onderzoekers duidelijk een hoge dunk van zichzelf hadden: gemiddeld verwachtten ze dat computers pas over 80 jaar betere AI-onderzoekers zouden worden dan zijzelf, het laatst van alle beroepen. De antwoorden op de verschillende vragen waren overigens niet altijd consistent – misschien iets dat computers in de toekomst beter zullen doen dan menselijke experts.


Mijlpalen: wanneer worden computers of robots beter dan mensen?

2022: De was opvouwen

2024: Vertalen (beter dan een menselijke amateur)

2025: Lego in elkaar zetten; een tekst voorlezen

2026: Schoolopstellen schrijven

2027: Popsongs schrijven die de top-40 halen; een vrachtwagen besturen

2028: Vijf kilometer door een stad rennen (een robot op twee benen tegen een mens)

2031: Verkoper in een winkel

2049: Een boek schrijven dat een bestseller wordt

2053: Chirurg

2055: Wiskundige

2061: Computers in het algemeen slimmer dan mensen

2140: Alle beroepen volledig overgenomen door computers of robots


Een gewijzigde versie van dit artikel is op 10 juni 2017 verschenen in Het Laatste Nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *